Marketingová strategie

Žádný boj nevyhrajete bez dobré strategie

Marketingová strategie
Digitalní marketingová strategie

B2B strategie

Strategie určená pro marketingovou komunikaci mezi firmami je zcela odlišná, než v případě, že váš cílový zákazník je fyzická osoba. Nákupní rozhodování je složitější a komplexnější. Spontánnost v nákupech hraje jen malou roli. Pokud podnikáte v této oblasti, vaše strategie by měla obsahovat důležitá specifika v rámci vašeho odvětví.

O SLUŽBĚ

Marketingová strategie

Marketingová strategie je výchozí dokument, který popisuje jak budete postupovat ve svých marketingových činnostech. Definuje základní veličiny trhu, segmenty, zákazníky a nástroje jak toho dosáhnout. Marketingová strategie by měla vycházet z vašich obchodních cílů a navázat na ně z pohledu marketingu. Čím lepší je strategie definovaná, tím méně se vychýlíte na vaší cestě k dosažení cíle.

Marketingová konzultace

Pokud se setkáte na své cestě s potřebou konzultovat určitý problém s marketingovým odborníkem, rádi vám poskytneme poradenství. Většina firem se při závažných problémech poradí s odborníkem, aby získala pohled z venku. Ne každý podnikatel je odborník na všechno. Rádi rozebereme problém a doporučíme vám řešení. Konzultace je vždy levnější, než důsledky špatných rozhodnutí. Učit se na vlastních chybách je vždy nejdražší.

B2C strategie

Jde o strategii, při níž je koncový zákazník osoba. Při této strategii je důležitá segmentace a přesné pochopení cílových skupin a nákupního chování. K tomu pomáhají statistiky, přehledy a trendy kombinované s historickými údaji. Analýza a správná interpretace pomůže definovat vaši strategii na zákaznickém trhu.

VÝHODY

Co vám to přinese?

Marketingová strategie výrazně zlepšuje vaše šance uspět v konkurenčním prostředí. Určuje směr a způsob, jak se vydat ke svému cíli.

Pro podnikatele

Je dobré vědět, že jste na správné cestě a že směřujete za svým cílem.

● Zlepšuje vaše šance k úspěchu
● Definuje způsob jak naplnit cíle
● Základní dokument pro marketing
● Externí pohled zvyšuje objektivnost
● Množství analýz pro další použití

Pro marketéra

Doporučíme řešení, o kterém jsme přesvědčeni, že bude fungovat.

● Vymezuje činnost marketingu
● Podáváme pomocnou ruku
● Zrealizujeme komplexní analýzy
● Pomůžeme s implementací
● Jsme pro vás konzultanti

Komunikační strategie

Je součástí marketingové strategie. Přesně vymezuje doporučené kanály a způsob, jak a co komunikovat v rámci médií. Navrhuje celkovou mediální strategii komunikace pro vaši společnost k dosažení firemních cílů.

Marketingové poradenství

Pokud je pro vás marketingová strategie příliš komplexní dokument a potřebujete se poradit s konkrétním problémem, obraťte se na nás. Poskytujeme také marketingové poradenství realizované na hodinové sazbě. Poradíme vám s problémem, který vás možná zaskočil a externí rada by vám pomohla. Diskrétnost a závazek mlčenlivosti je samozřejmostí.

1. Analýza

Podrobně rozebereme vaši současnou situaci na trhu z různých úhlů pohledu.

2. Návrh strategie

Připravíme strategii vycházející z aktuální situace zohledňující vaše specifika.

3. Prezentace

Detailně vás seznámíme s jednotlivými prvky strategie a připomínky zapracujeme.

4. Implementace

Po schválení začneme s implementací do jednotlivých komunikačních kanálů.

PROCES

Jak probíhá spolupráce?

Tvorba strategie je složitý a komplexní proces založený na datech, množství analýz a know-how. Každá strategie bez následné implementace zůstane jen zajímavým dokumentem.

DALŠÍ SLUŽBY

Mohlo by vás zajímat

Sociální Sítě Digital Partner Marketingová Agentura

Sociální sítě

Převezmeme správu vašich sociálních sítí a budeme přinášet obsah s ohledem právě na vaši cílovou skupinu.

SEO optimalizace od Digital Partner Marketingová Agentura

SEO optimalizace

Zlepšíme vaše pozice při vyhledávání na Google. Na vaše webové stránky přivedeme více návštěvníků.

PPC reklama od Digital Partner Online Marketingová Agentura

PPC reklama

Vytvoříme vám PPC kampaně na Google podle klíčových slov nebo bannerovou kampaň na zajímavých portálech.