Grafický design

Zhmotnit vaše představy

Grafický design CZ
Grafický design od agentury

Tvorba loga

Logo je základním prvkem při budování firemní identity. Dobré logo je snadno rozpoznatelné a nezaměnitelné. Vyvolává pozitivní pocity a vizuálně vás reprezentuje. Logo je pak součástí většího celku a způsobu jak se společnost prezentuje navenek.

O SLUŽBĚ

Grafický design

Ať jste podnikatel nebo marketér máte určitou vizi, co chcete v byznysu dosáhnout. Pokud zjistíte, že potřebujete vytvořit značku, o kterou se můžete při vašem marketingu opřít, navrhneme ji pro vás. Pokud vaše současná značka už ztratila tah, propracujeme ji. Zjistěte, co všechno je možné.

Corporate identity

Navrhneme originální design, který bude korespondovat s vaší firemní kulturou a bude nést silný odkaz. Při jeho tvorbě vycházíme z filozofie firmy a vašich cílů. Naším záměrem je odlišit vaši společnost od konkurence. Pomocí zajímavého designu vytvořit image, který bude nezaměnitelný.

Branding značky

Vytvoříme značku, která bude reprezentovat vaše podnikání a jasně vás definuje. Branding je širší pojem, při kterém je třeba uvažovat strategicky v širších souvislostech. Navrhnout vhodný název, prověřit dostupnost domény, je pro značku standardním obsahem procesu.

VÝHODY

Co vám to přinese?

Každá značka v nás vyvolává určité emoce, i když si to často neuvědomujeme. Mít dobrou značku je pro firmu výhoda a dá se na ní stavět. Nejdříve ji ale třeba vybudovat.

Pro podnikatele

Tvůrčí spolupráce, která vás posune vpřed. Mezi naše hlavní výhody patří:

● Vše pod jednou střechou
● Marketingové poradenství
● Dodržíme dohodnuté termíny
● Individuální a osobní přístup
● Rychlé dodání a flexibilita

Pro marketéra

Silná značka přináší s sebou řadu výhod. Uvedeme některé:

● Snížené náklady na hledání
● Věrnost a důvěra ke značce
● Silný komunikační nástroj
● Může být konkurenční výhodou
● Trvalé aktivum podniku

Rebranding značky

I značky stárnou jako všechno v našem životě. Vkus lidí se časem mění a značky se také musejí změnám přizpůsobit. Staré značky upravíme a dáme jim moderní vzhled a obsah. Aktualizujeme vizuál   ní styl a způsob komunikace ve smyslu současných trendů. Osvěžíme značku a vdechneme její nový, moderní styl.

Vaše vize je naším zadáním

Vytvoření značky nebo její změnu nedělá firma každý den. Uvědomujeme si odpovědnost a očekávání od tohoto procesu. Vložíme do jeho tvorby to nejlepší z nás, abychom naplnili vaše očekávání. Vaše vize bude našim zadáním.

1. Vypracování konceptu

Na základě zadání vypracujeme koncept vizuální komunikace a otestujeme ho.

2. Kreativní tvorba

Připravíme nejlepší kreativní koncept, který vám poskytneme k vyjádření.

3. Zapracování připomínek

Předložíme vám návrh, do kterého jsme zapracovali vaše připomínky a názory.

4. Finalizace

Po zapracování připomínek vytvoříme výsledné dílo a předáme ve smyslu zadání.

PROCES

Jak probíhá spolupráce?

Celý proces tvorby je s vámi konzultován, abychom co nejpřesněji zhmotnili vaše představy a minimalizovali množství úprav.

DALŠÍ SLUŽBY

Mohlo by vás zajímat

Sociální Sítě Digital Partner Marketingová Agentura

Sociální sítě

Převezmeme správu vašich sociálních síti a budeme přinášet obsah s ohledem právě na vaši cílovou skupinu.

SEO optimalizace od Digital Partner Marketingová Agentura

SEO

Zlepšíme vaše pozice při vyhledávání na Google. Na vaše webové stránky přivedeme více návštěvníků.

Marketingová strategie Digital Partner

Strategie

Navrhneme marketingovou strategii, která posune vaše podnikání vpřed podle osvědčených postupů.