Jak na online marketing pro hotely? Využijte sílu digitálních médií

Jak na online marketing pro hotely? Využijte sílu digitálních médií

Online marketing dnes hraje hlavní roli také v hotelovém marketingu. Tento segment začal využívat digitální média velmi rychle, prakticky s jejich nástupem. V současnosti s nimi dokážou marketingoví odborníci pracovat opravdu efektivně a neustále si přitom osvojovat nové digitální dovednosti. Cestovní ruch je atraktivní oblast, a proto existuje na trhu mnoho řešení, ze kterých si dnešní hoteliéři mohou vybrat. Jak ale na to?

Digitální média

V segmentu se obvykle používají různá digitální média. Míra jejich použití je různá a závisí na rozpočtu a zkušenostech. Obecně platí, že kanály, které přinášejí přímo objednávky, si hotely spravují sami a propagační činnosti jim většinou zajišťují dodavatelé.

Rezervační portály

Portály jako Booking.com není třeba představovat. Má dominantní postavení a asi nenajdeme ubytovací zařízení, které by jej nevyužívalo. Je to všeobecný portál, a proto zde najdeme asi největší nabídku zařízení od apartmánů až po business hotely.

Mezi další velmi rozšířené rezervační portály patří Expedia.com, která slučuje několik portálů a HRS.com. Tyto portály jsou garantovány, což znamená, že pokud zákazník dle aktuální nabídky provede rezervaci, hotel je povinen poskytnout ubytování. Proto jsou tyto portály náročnější na administraci a hotel musí zajistit aktualizaci dostupností buď ručně, nebo v lepším případě automaticky.

Slevové portály

Slevové portály

Spotřebitelé je milují, kdo by neměl rád slevy, všichni je chceme. Pro hotel to není až tak lákavá představa, kdy mají své služby nabízet za výrazně nižší ceny. A právě v tom je ten problém – slevové portály nabízejí zlevněnou nabídku a ne běžné ceny. Tyto portály spolu s rezervačními dělají pak masivní Google Ads kampaň na podporu hotelu.

Jak to funguje? Zákazník si kupovanou službu předplatí a spotřebuje za předem dohodnutých podmínek. Je důležité správně nastavit nabídku s ohledem na charakter kanálu. Obvykle hotely pak používají slevové portály pouze k prodeji doplňkových služeb.

Sociální sítě

Asi dnes nenajdeme hotel, který by nebyl přítomen na sociálních sítích. Facebook, Instagram nebo YouTube jsou v dnešní době velmi často využívány. Hotely se o své sociální sítě starají opravdu příkladně a věnují jim patřičnou pozornost. Marketingoví manažeři se většinou o své profily starají sami a v některých případech ve spolupráci s marketingovými agenturami. Takto lze přinášet zajímavý a atraktivní obsah.

Tvorba hodnotného obsahu, který umí oslovit cílové publikum, je zároveň i klíčovým aspektem spolupráce s agenturou, která dokáže pomoci při tvorbě obsahu a zastřešit tuto činnost komplexně. Marketingový manažeři v hotelích jsou obvykle velmi vytížení lidé a mají plné ruce práce s operativním zabezpečením různých akcí. Tak se stává, že někdy je tímto správa sociálních sítí poznamenána.

Obecně ale můžeme říci, že hotely si své sociální sítě vedou aktuálně, komunikují s klienty a zveřejněný obrazový materiál je na vysoké úrovni. Také bývá zvykem, že příspěvky se zveřejňují dvojjazyčně s ohledem na své konkrétní cílové publikum. Cílové publikum se často nachází za hranicí republiky a tehdy se používají služby online marketingové agentury, která nastaví propagaci, cílení, konverze a celkový management kampaně tak, aby přinášela požadované výsledky.

Rezervační portály

Email marketing

Email marketing je v některých hotelech poněkud podceňovaný nástroj. Paradoxně je ale pomocí něj možné dosáhnout skvělé návratnosti. Úspěšný hotel si kontinuálně buduje svoji databázi kontaktů tak, aby ji bylo možné použít i pro marketingové účely. Pokud má hotel CRM modul, pak není problém udělat si základní segmentaci zákazníků a oslovit jednotlivý segment s nabídkou, která by pro ně mohla být zajímavá. Se segmenty lze pak dále pracovat a svůj účinek můžete znásobit použitím dalších nástrojů.

Google Ads

Zkratka PPC vznikla z anglických slov Pay-per-click, která lze volně přeložit jako platba za proklik. Tento model je velmi oblíbený pro svoji objektivnost a transparentnost. Je zajímavostí, že termín „PPC reklama“ se stal zároveň i synonymem pro online reklamu.

Reklama na Google

Reklama ve vyhledávací síti je nejvíce používaná a nejznámější forma reklamy. Od jejího vzniku se moc nezměnila a všechny její podstatné fundamenty zůstaly zachovány.

Úroveň nasazení PPC reklamy je v různých hotelích odlišná. Některé hotely tento nástroj vůbec nepoužívají a kladou důraz spíše na rezervační portály. Pomocí vlastních PPC kampaní je ale možné vzít tuto činnost do vlastních rukou a v rámci vlastního online marketingu vyvinout činnosti požadovaným směrem. Přitom zajímavá nabídka nemusí vždy znamenat jen cenové zvýhodnění. Pokud například značné množství vašich hostů pochází z určitého regionu nebo sousedního státu, lze zacílit svou nabídku na tento segment.

Cestovatelské portály

Cestovatelské portály

Existuje obrovské množství portálů, kde se hotel může registrovat a zveřejnit nabídku. Celosvětově největším a nejznámějším je TripAdvisor, který je propojen přímo na Booking.com. TripAdvisor je zdrojem cenných referencí a hodnocení, proto dobré hodnocení na tomto portálu znamená určitě výhodu. Nabídka portálů je opravdu pestrá, některé mají vlastní systém zprostředkování ubytování, jiné spoléhají na Booking.com. Některé kladou důraz na hodnocení, jiné dávají do popředí vyhledávací a srovnávací funkci. Výběr portálů proto přímo souvisí s marketingem každého hotelu.

Nezapomínejte na své hosty

Komunikace s vašimi hosty by neměla skončit jejich odhlášením se z hotelu. Zjistěte, zda byli spokojeni a požádejte je o názor. Získáte tak cenný pohled zákazníka na silná i slabší místa. Připomínky kategorizujte a vyhodnocujte. Zjistěte, zda neexistuje ve vašem hotelu prostor pro zlepšení, pokud ano, pusťte se do toho co nejrychleji. Budujte si svoji pověst na neustálém zlepšování vašich služeb.

Velmi dobrým nástrojem je zasílání newsletterů svým zákazníkům, samozřejmě těm, kteří k tomu dali souhlas. Takto můžete v pravidelných intervalech informovat, co máte nového a zvýraznit důvod, proč by se měli vrátit. Připravte newsletter pro hlavní zákaznické segmenty a pravidelně s nimi komunikujte. Dejte jim vědět, že jsou pro vás důležití a že vám na nich záleží. Právě email marketing je způsob, jak s nimi zůstat v kontaktu při velmi rozumných nákladech.

Doplňte svou online strategii

Dnešní digitální svět se rychle mění a vyvíjí. Své přístupy a znalosti je třeba si neustále doplňovat. Oblast digitálního marketingu rychle postupuje a odvětví přichází s novinkami. Zkoušejte nové věci a ty úspěšné implementujte do vaší marketingové strategie.

Digitální marketing je dnes již tak komplexní, že bez specializované marketingové agentury se už málokterý hotel dokáže obejít. Marketingová konzultace se tak již stává součástí poskytované služby. Předpokládá se, že tento trend bude pokračovat i nadále.

Každý hotel je jedinečný pro svoji polohu, vybavení nebo služby. To, co platí pro jednoho, nemusí zafungovat druhému. Důležité je sledovat rozvíjející se možnosti médií a vyzkoušet nové příležitosti v digitálním marketingu.

Konzultace

Rezervujte si marketingovou konzultaci s naším specialistou.

Více k přezkoumání

Jak vytvořit úspěšnou reklamu na YouTube?

Jak vytvořit úspěšnou reklamu na YouTube?

Hledáte způsoby, jak dostat vaši značku do povědomí lidí, případně získat více konverzí? Za pozornost rozhodně stojí reklama na YouTube. Ta přináší široké možnosti a