Jak jsme pomohli skupině Highgate s automatizací

Jak jsme pomohli skupině Highgate s automatizací

Skupina Highgate 

Highgate je moderní, butiková poradenská společnost pro právo, daně a účetnictví. Na domácím trhu nabízí unikátní balíček poradenských služeb pro podnikatele pod jednou střechou. V týmu se nachází mnoho zkušených právníků, účetních a daňových poradců, díky kterým umí klientům poskytnout komplexní poradenské služby pro jejich podnikání, projekty a transakce.

Vytvoření eshopu pro digitální produkty

Pro společnost jsme navrhli a vytvořili eshop k prodeji jejich školení, který byl zcela automatizovaný. Obsahoval platební bránu včetně automatické fakturace. Eshop jsme naplnili produkty, které měly formu videí, které se zpřístupnily po úhradě. Klient na produktové kartě obdržel podrobné informace o školení a někdy dokonce krátkou upoutávku na obsah.

Vytvoření eshopu pro digitální produkty

Automatická fakturace

Díky vstřícnosti vedení, realizace proběhla velmi rychle a finální eshop byl spuštěn ve dvou fázích. V pilotním provozu jsme otestovali funkcionalitu, funkčnost a zájem. Ve druhé fázi jsme spustili platební bránu spolu s automatickou fakturací. Fakturační systém byl vybrán s ohledem na interní systémy společnosti tak, aby umožňoval přenos dat do firemního fakturačního systému.

Eshop generující příjem od spuštění

Už po krátkém období provozu jsme mohli konstatovat, že nás tržby příjemně překvapily. Dobré jméno společnosti spolu s vysokou profesionalitou poradců způsobil zájem o školení, které jsme ještě podpořili přes blog a sociální sítě. Eshop generoval příjem a zlepšoval image jako moderní konzultační společnosti využívající nejnovější technologie.

Automatizace akvizičního procesu

Druhou oblastí, kterou jsme pro společnost automatizovali, byl jejich akviziční proces. Firma poskytuje vedení účetnictví a daňové poradenství v poměrně specifickém segmentu. Celý proces byl historicky nastaven na malou firmu, který již neodpovídal jejich požadavkům, neboť poskytoval jen malý přehled a neumožňoval kvalifikované řízení obchodních činností.

Automatizace akvizičního procesu

Výběr a nastavení CRM

Po analýze procesu jsme proto navrhli automatizovat proces akvizice pomocí CRM. Vybrali a doporučili jsme moderní CRM systém, ve kterém se evidoval celý akviziční proces až do bodu onboardingu. Systém také umožňoval sledovat rozpracovaný objem poptávek, pravděpodobnost úspěchu a kvalifikaci zákazníka. Kromě toho, i důvody neúspěchu a celkovou analýzu obchodních činností i z pohledu zdroje poptávky. Následně bylo možné vyhodnotit investice do kampaní Google Ads.

Optimalizace webstránky

Stávající webstránku jsme upravili tak, aby bylo možné snáze získávat poptávky prostřednictvím kontaktního formuláře. Stávající formuláře jsme sjednotili do jednoho univerzálního formuláře, který jsme propojili s CRM. Každý odeslaný formulář se tedy automaticky přenášel do CRM. U každé nové poptávky byla nastavena notifikace, která informovala obchodní oddělení o novém zájmu. Nový obchodní případ se již řešil přímo v CRM. Příslušná osoba zodpovědná za konkrétní poptávku, kontaktovala klienta a získala doplňující informace o požadavcích klienta.

Zlepšení konverze webstránky

Výsledek tohoto procesu byl příjemným překvapením pro vedení. Automatizace zjednodušila a zpřehlednila celý proces. Poskytla komplexnější pohled na obchodní činnosti a umožnila lépe alokovat marketingové zdroje. Stránka se po úpravě stala více konverznější a Google Ads přinášely více poptávek. Pomocí zlepšení onboardingového procesu jsme byli schopni lépe identifikovat zdroj poptávky a to bylo cenným zdrojem při dalším řízení marketingových činností.

Poděkování

Rádi bychom poděkovali vedení společnosti Highgate za důvěru a příležitost zrealizovat tyto marketingové návrhy. Děkujeme za podporu a vstřícnost při realizaci úprav a vytvoření podmínek pro jejich realizaci. Bez podpory nejvyššího vedení by se to nepodařilo. Vnímáme proto společnost jako moderní firmu, která podporuje digitální inovace. Přejeme jim mnoho úspěchů a spoustu nových zákazníků s novým systémem.

Konzultace

Rezervujte si marketingovou konzultaci s naším specialistou.

Více k přezkoumání

Jak vytvořit úspěšnou reklamu na YouTube?

Jak vytvořit úspěšnou reklamu na YouTube?

Hledáte způsoby, jak dostat vaši značku do povědomí lidí, případně získat více konverzí? Za pozornost rozhodně stojí reklama na YouTube. Ta přináší široké možnosti a